Zarządzaj rezerwacją

Twój login do rezerwacji

Czy chcesz dostosować coś jeszcze do rezerwacji?

Nie ma problemu, po prostu kliknij link i dostosuj rezerwację. Możesz zmienić szczegóły, takie jak czas przyjazdu, liczba osób, okres rezerwacji, ale także sposób płatności. Możesz także anulować rezerwację samodzielnie.